ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล

เอกสารสำหรับศึกษาข้อมูลและนำเสนอธุรกิจ

 

ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล

เอกสารสำหรับศึกษาข้อมูลและนำเสนอธุรกิจ

 

ไฟล์เอกสารข้อมูล PDF

Vyvo SocialFi
Web3 Platform

ไฟล์นำเสนอแพลตฟอร์มวีโว่โซเชียลไฟเว็บ3 และแบรนด์ในเครือของวีโว่

ไฟล์เอกสารข้อมูล PDF

Pitch Deck
Vyvo Business

ไฟล์ Pitch Deck นำเสนอข้อมูล
ภาพรวมโอกาสทางธุรกิจกับวีโว่

Message us